C.A.R.E. - Pachetul educațional pentru copii privind prevenirea riscurilor în situații de criză

Despre proiect

C.A.R.E.

Pachetul educațional pentru copii privind prevenirea riscurilor în situații de criză

Proiectul ”C.A.R.E. - Pachetul educaţional pentru copii privind prevenirea riscurilor în situaţii de criză” este finanţat
în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria

 
Axa prioritară nr. 3: O regiune sigură

 
Obiectivul specific 3.1: Îmbunătăţirea managementului comun al riscului în regiunea transfrontalieră


Perioada de implementare: decembrie 2019 – martie 2020
 

1.Parteneri în cadrul proiectului


* Teatrul de păpuşi din Vidin, Bulgaria – Beneficiar Lider

* Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare, România – Beneficiar  2

2. Principalele activităţi desfăşurate în cadrul proiectului


A1. Managementul proiectului – presupune întâniri ale partenerilor pentru o implementare corectă a proiectului, în vederea obţinerii rezultatelor propuse şi atingerea indicatorilor asumaţi prin proiect

A2. Efectuarea unei cercetări transfrontaliere comune privind managementul riscului în districtul Vidin din Bulgaria și județul Dolj din România

A3. Înființarea unui grup educațional comun de experți (profesori, experți educaționali, experți în gestionarea riscurilor etc.) format din 14 membrii, 7 din România și 7 din Bulgaria.

Ce ne propunem să obţinem

1. O cercetare comună pentru identificarea tipurilor de catastrofe și accidente periculoase comune în aria proiectului;

2. Înființarea unui grup educațional comun de experți;

3. Un pachet educațional transfrontalier C.A.R.E. - dezvoltat și diseminat

4. Testarea pilot a instrumentelor educaționale produse prin organizarea a 6 demo-lecții în regiunea transfrontalieră pentru 120 de copii între 5 și 12 ani și pentru 20 de profesori;

5. Activități de informare a publicului prin realizarea:

•unei conferințe transfrontaliere pentru 120 de participanți;
•6 info days pentru 450 de participanți;
•8 reprezentaţii a Teatrului de păpuși pentru 400 de participanți;

6. Înființarea unei rețele promoționale comune C.A.R.E.

7. Dezvoltarea unei platformei web C.A.R.E.